Բարի գալուստ

Հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի պլատֆորմ


ՀՀ հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի պլատֆորմը (Տվյալների առցանց հետևման համակարգը) ստեղծվել է հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացմանը և հետագա միջոցառումների ծրագրերին հետևելու նպատակով՝ հիմնված հակակոռուպցիոն ռազմավարության արդյունավետ իրականացման և ոլորտային մոնիթորինգային ծրագրերի վրա:

Առցանց հարթակը հնարավորություն է ընձեռում յուրաքանչյուր քաղաքացու հարցում ուղղել պետական կառավարման մարմնի համապատասխան պաշտոնատար անձին՝ կապված ոլորտային միջոցառումների ծրագրով ամրագրված կոնկրետ միջոցառումների իրականացման, ինչպես նաև հայտնաբերված խախտումների հետ:

Բոլոր հարցումները «Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի միջոցով անխտիր ուղղվում են պատասխանատու պետական մարմնի պաշտոնատար անձին, ում  վերահսկողության ներքո է գտնվում հարցմանն ընթացք տալու ողջ գործընթացը: Հարցում ներկայացրած անձը համակարգի «Անձնական տիրույթ» բաժին մուտք գործելուց հետո հնարավորություն ունի հետևելու իր հարցման ընթացքին և ստանալու դրա պատասխանը:

Վիճակագրություն

Հարցադրումների բաշխվածությունն ըստ ընտրված հակակոռուպցիոն ոլորտների


      ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿԻ


      ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿԻ

Լրահոս

Հակակոռուպցիոն ոլորտներից որևէ մեկին հարցադրում ուղղելու համար օգտվեք «Դիմեք մեզ» կոճակից։