Արխիվ

Այստեղ զետեղված են արխիվային փաստաթղթերը

 1. Տեղեկանք - ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության մոնիտորինգի հանձնաժողովի և միջազգային կազմակերպությունների համագործակցության վերաբերյալ
 2. 2004-2005թթ. ՀՀ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստեր
 3. Տեղեկանք - Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման միջոցառումների կատարողականի վերաբերյալ առ` 01.09.2006թ.
 4. Հաշվետվություն - ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների հանձնաժողովի 1999-2006թթ. գործունեության վերաբերյալ
 5. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրի նախագիծ
 6. Վիճակագրական տվյալներ 2005թ. Հայաստանի Հանրապետությունում կատարված կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին
 7. Տեղեկանք - Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման միջոցառումների կատարողականի վերաբերյալ առ` 20.12.2005թ.
 8. Ծրագիր - GRECO-ի գնահատող խմբի կողմից Հայաստանին ներկայացված երաշխավորությունների կատարումն ապահովող միջոցառումների
 9. Տեղեկանք - Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում իրականացվելիք հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ
 10. Տեղեկանք - Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ
 11. Տեղեկանք - Դատախազության մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումների մասին
 12. Տեղեկանք - Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրում ներառված միջոցառումների իրագործման մասին
 13. Տեղեկանք - ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի գործունեության ոլորտին վերաբերող ՀՀ կառավարության հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրի կատարման, ինչպես նաև միջազգային կոնվենցիաներով ու համաձայնագրերով հանձնաժողովի գործունեության ոլորտում ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ
 14. Տեղեկանք - ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրով նախատեսված` ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ-ի կողմից կատարման ենթակա միջոցառումների ընթացքի վերաբերյալ
 15. Տեղեկանք - Հակակոռուպցիոն ռազմավարության միջոցառումների ծրագրով նախատեսված և ՀՀ ԿԱ ՄՊԿ պատասխանատվության շրջանակներում գտնվող աշխատանքների կատարողականի վերաբերյալ
 16. Հայաստանի Հանրապետության 2009-2012թթ. հակակոռուպցիոն ռազմավարություն
 17. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2009-2012 թվականների միջոցառումների ծրագիր
 18. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման 2008-2012թթ. միջոցառումների ծրագրի աշխատանքների կատարման տեխնիկական առաջադրանք
 19. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման 2009-2012թթ. միջոցառումների ծրագրի գնահատում
 20. ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության 2009-2012 թթ. միջոցառումների ծրագրի 2011 թ. արդյունքների մոնիտորինգի հաշվետվություն (2011 թ. առաջին կիսամյակ)
 21. ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության 2009-2012 թթ. միջոցառումների ծրագրի 2010 թ. արդյունքների մոնիտորինգի հաշվետվություն (2010 թ. տարեկան)
 22. Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2009-2012 թվականների միջոցառումների ծրագիր
 23. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության եւ դրա իրականացման 2009-2012թթ. միջոցառումների ծրագիր
Հակակոռուպցիոն ոլորտներից որևէ մեկին հարցադրում ուղղելու համար օգտվեք «Դիմեք մեզ» կոճակից։