Ստեղծել «Գործարքի արժեք» մեթոդի կիրառման արագ արձագանքման խումբ՝ հնարավորության դեպքում ներգրավելով բիզնեսի շահերը ներկայացողներ կազմակերպությունների

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Արժեք

Մեկ դեպքի համար արագ արձագանքման խմբի ծախսը, ՀՀ դրամ

250,000

Տարեկան դեպքերի քանակ (վիճակագրության բացակայության պատճառով, փորձագիտական գնահատական է տրվում)

30

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7,500,000