Առաջարկել ՀՀ փոխվարչապետին բանակցություններ սկսել ԵՏՄ և ՀՀ ներքին օրենսդրության պրոցեդուրալ կարգավորումների շուրջ
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը