Սահմանել հսկողություն՝ բացառելու համար քննություն ընդունողների կողմից պարզաբանումների նպատակով քննություն հանձնողներին մոտենալու հնարավորությունը:
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը
Վարորդական վկայականների տրամադրման քննական գործընթացի՝ տեսական ստուգման վերամշակված կարգի նախագծի մշակում օր 90 90
Կարգի վերաբերյալ քննարկումների անցկացման թիվը հատ 2 2
Քննարկումներին մասնակցած անձանց թիվը մարդ 40 40
Կարգը ընդունվել է սահմանված ժամկետներում 100 100
Կարգը սահմանում է՝ Տեսական քննության անցկացման կանոնները, բացառելով քննության ընթացքին միջամտությունը 100 100
Կարգը սահմանում է՝ Տեսական քննությունների ընթացքում միջամտությունների դեպքում պատասխանատվությունը 0 100