Ապահովել տեսական քննական գործընթացի արդյունքների հրապարակումը:
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը
Տեսական քննության արդյունքների հրապարակման կարգի նախագծի մշակման ժամկետը օր 0 90
Կարգի ընդունման ժամկետը համապատասխանում է սահմանված ժամկետին 0 100
Տեսական քննության արդյունքների հրապարակման համար պահանջվող տեղեկատվական համակարգի մշակման ժամկետը օր 0 300
Հրապարակված արդյունքներով քննությունների տեսակարար կշիռն անցկացված քննությունների թվաքանակի մեջ % 0 100
Տեսական քննություններ անցած շահառուների թիվը մարդ 0 0
Հրապարակված արդյունքներով քննությունների տեսակարար կշիռն անցկացված քննությունների թվաքանակի մեջ % 0 100