Հայաստանում առողջության պարտադիր ապահովագրության հայեցակարգի մշակման նպատակով միջազգային փորձի ուսումնասիրություն առնվազն ութ երկրում, որից առնվազն չորսը ԵՄ երկրներից:
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը
Միջազգային փորձի ուսումնասիրության ժամկետը 2017-07-30
Գնահատվել է առողջության պարտադիր ապահովագրության միջազգային փորձի՝ Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում կիրառելության հնայավորությունը 100 100
Գնահատվել է առողջության պարտադիր ապահովագրության համակարգի ֆինանսատնտեսական ազդեցությունը 100 100