Ներդնել պետության կողմից հատկացվող ֆինանսական միջոցների արդյունավետ ծախսման նպատակով բժշկական ծառայությունների գնման գործընթացում դեպքերի անհատական վարման (case managament) ինստիտուտ, դրանում ներգրավելով անկախ կազմակերպությունների փորձագետների կամ ապահովագրական կազմակերպությունների կարողությունները:
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը
Գնման գործընթացում դեպքերի անհատական վարման (case managament) ինստիտուտի ներդրման աշխատանքների իրականացման ժամկետը օր None
Ապահովված է անկախ կազմակերպությունների փորձագետների կամ ապահովագրական կազմակերպությունների կարողությունների ներգրավման պահանջը 0 100
Գնման գործընթացում դեպքերի անհատական վարման (case managament) ինստիտուտի ներդրման գործընթացի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման ժամկետը օր 0 100