Էթիկայի նորմեր ամրագրել «Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքում, որոնք կանդրադառնան նաև շահերի բախմանը և քաղաքական զսպվածությանը բարձրագույն կրթության գործընթացի իրականացման ժամանակ:
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը
Էթիկայի նորմերը ամրագրող «Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի մշակման ժամկետը օր 0 0
Նախագծի վերաբերյալ անցկացված քննարկումների թիվը հատ 2 5
ննարկումներին մասնակցած անձանց թիվը մարդ 15 20
Օրենքում փոփոխությունների ընդունման ժամկետը համապատասխանում է սահմանված ժամկետին 0 100
Օրենքում փոփոխությունների ընդունման ժամկետը համապատասխանում է սահմանված ժամկետին Օրենքում կատարված փոփոխությունը ապահովում է 0 0
Քաղաքական զսպվածության մակարդակի բարձրացում բարձրագույն կրթության գործընթացի իրականացման ժամանակ 55 100
Քաղաքական զսպվածության մակարդակի բարձրացում բարձրագույն կրթության գործընթացի իրականացման ժամանակ Սահմանված էթիկայի նորմերի գործնական կիրառում 55 100