Իրազեկում ՀՀ քաղաքացիներինԻ կատարումն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի թիվ 1141-Ն որոշման 5-րդ հավելվածով հաստատված
«Առողջապահության ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների» ծրագրի 7-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջի` պետական պատվերի շրջանակներում ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների ցանկը և ստացված գումարի չափը տեղադրվել է ՀՀառողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքի «Ծառայություններ/Պետական պատվերի տեղադրման կարգը» դարանում`
http://moh.am/#1/919: