ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է


Ի կատարումն հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրի՝ ՀՀ ՊԵԿ կայքի առաջին էջում, ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտներին տեղեկություններ տրամադրվող բաժնում և ՊԵԿ սպասարկման սրահներում սեղադրված է հետևյալ տեղեկատվությունը Ի կատարումն հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրի՝ ՀՀ ՊԵԿ կայքի առաջին էջում, ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտներին տեղեկություններ տրամադրվող բաժնում և ՊԵԿ սպասարկման սրահներում սեղադրված է հետևյալ տեղեկատվությունը`«Արգելվում է հարկային ծառայողների կողմից հաշվապահական ծառայություններ առաջարկելը, մատուցելը, ինչպես նաև նմանօրինակ ծառայություններ ստանալու համար երրորդ անձանց մոտ ուղղորդելը (միջնորդավորված ծառայություններ մատուցելը)»:
http://www.petekamutner.am/Default.aspx