Իրազեկում քաղաքացիներին
Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 25.09.2015 թվականի N1141-Ն որոշման 4-րդ հավելվածով հաստատված «Պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտում հայտնված կոռուպցիոն ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը և նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների» ծրագրի պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից գործարկվել է Ֆիզիկական անձանց կողմից երրորդ երկրներից ներմուծվող ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային վճարների առցանց հաշվիչը, որը թույլ կտա կայքի այցելուին ավտոմատ հաշվարկել ավտոմեքենայի ամբողջական գումարը ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ մուտքագրելով ավտոմեքենայի մակնիշը, տարեթիվը, շարժիչի հզորությունը և պահանջվող մյուս տվյալները: