ՀԿ-երի զեկույցներ և հետազոտություններ

 1. «ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ» ՀԿ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
 2. Դպրոցական Կրթության Հասանելիությունը Հայաստանում Հետազոտական ուսումնասիրություն Թրփանճեան Հասարակական Հետազոտությունների Կենտրոն

 3. ԳՐԵԿՈՅԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ Կոռուպցիայի կանխարգելումը պատգամավորների, դատավորների եւ դատախազների շրջանում

 1. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԸ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻՆ
 2. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-2015 ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
 3. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՕՐԻՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 2012
 4. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Շտապ բժշկական օգնության և պոլիկլինիկական ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույցի 
 5. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ -ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
 6. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ․ ի՞նչ գիտի քաղաքացին պետպատվերով բուժօգնության մասին և ինչպե՞ս կարող է պաշտպանել իր իրավունքները
 7. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ․ ինչպե՞ս ֆինանսավորել պետպատվերով տրամադրվող բուժօգնությունը
 8. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ. պետպատվերով տրամադրվող բուժօգնություն ստացողների շրջանակը ենթակա է վերանայման
 9. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-Դպրոցների ֆինանսական գործունեության մոնիտորինգի արդյունքների ԶԵԿՈՒՅՑ
 10. Մանկական զարգացման հիմնադրամ-«'ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԶԵԿՈՒՅՑ
 11. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում ՀՀ հանրակրթության բնագավառում
 12. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-Դասագրքաստեղծման գործընթացում պետք է վերացվեն շահերի բախման և հայեցողական որոշումների ընդունման հնարավորությունները
 13. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-Ներառական կրթության ներդրման հնարավոր չարաշահումները
 14. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-Վճարովի պարապմունքները հանրակրթական դպրոցներում. Պատճառներ և հետևանքներ
 15. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
 16. ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-ՈՐՏԵ՞Ղ Է ՍԿՍՎՈՒՄ ԱՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
 17. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 1. Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա Բարենպաստ բիզնես միջավայր․ մարտահրավերներ և առաջարկություններ Զեկույց
 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՀԿ-ՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈԱԼԻՑԻԱ՝ Ի ԴԵՄՍ «ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՊՕՐԻՆԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
 3. Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության-ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՀԿ-ՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈԱԼԻՑԻԱ՝ Ի ԴԵՄՍ «ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕՖՇՈՐԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԳԵԼՔԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
 5. Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության «Բարձրաստիճան պաշտոնատար և նրանց փոխկապակցված անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման համակարգի խնդիրները» ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 6. Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» և «ՓՄՁ-ների համագործակցության ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունների «Բիզնես ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը Հայաստանում» ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 7. Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա, Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա «Կրթության ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը» ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 8. «Ոստիկանության կողմից քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցելու ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը Հայաստանում» ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 9. Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» և «Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունների «Առողջապահության ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը»․ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 10. Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա՝ ի դեմս «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության և «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական անձանց միության «ՏԻՄ-երում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը» ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 11. «ՕՐԵՆՔԸ՝ ՀԱՆՈւՆ ԻՐԱՎՈւՆՔԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈւԹՅԱՆ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅՈւՆ «ՄԱՏՉԵԼԻ ԿՐԹՈւԹՅՈւՆ՝ ԱՌԱՆՑ ԿՈՌՈւՊՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՄՈՏԵՑՄԱՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ
 12. «ՀՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2012-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ» ԾՐԱԳԻՐ
 13. «Իրազեկ և պաշտպանված սպառող» հասարակական կազմակերպություն «Պետպատվերի շրջանակներում տրամադրվող դեղերի ոլորտում առկա խնդիրներն ու գործընթացի կոռուպցիոն ռիսկերը» ծրագրի վերջնական դրամաշնորհային հաշվետվություն
 14. «Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ Կոռուպցիոն ռիսկերը ներհիվանդանոցային դեղաշրջանառության տարբեր օղակներում Գեղարքունիքի մարզ
 15. ԱՐՄՔՈՄԵԴԻ մշակութային հասարակական կազմակերպություն «Հակակոռուպցիոն ռազմավարության երգիծական վերահսկում» ծրագրի հաշվետվություն
 16. «Գյումրու հատուկ խնամքի տների և մանկատների շրջանում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման, երեխաների և նրանց ծնողների շահերի և իրավունքների պաշտպանության» ծրագիր
 17. «Խաղաղության երկխոսություն» հասարակական կազմակերպությունը «Քաղաքացիական վերահսկողությունը` որպես կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման գործիք» ծրագրի հաշվետվություն
 18. ԶԵԿՈՒՅՑ «ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ» «ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԽԹԱՆՈՒՄ» 
 19. Փոքր և միջին բիզնեսի հիմնադրամ «ՓՄՁ հանրության համախմբում՝ տեսչական գործընթացներում կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ» ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 20. «ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ «ՍԵԼԵՆ» ԱԿՈՒՄԲ» ՀԿ «ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ, ԵՎ ԴՐԱՆ ՆՊԱՍՏՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՔԱՅԼԵՐԸ» ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՌՈԻ ՄԱՐԶ
 21. Մանկական բաժանմունքի հիվանդ երեխաների ծնողների կողմից կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում
 22. «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագիր «Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն» «ՍՈՑԻՈՄԵՏՐ» անկախ սոցիոլոգիական կենտրոն «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն»-«Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոնի» կողմից իրականացվող «Հայաստան ներկրվող ավտոմեքենաների մաքսազերծման ընթացքում կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում» ծրագրի շրջանակում բարեփոխումների իրականացմանն ուղղված առաջարկներ մշակելու համար սոցիոլոգիական հետազոտության ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 23. «Էլեգիա» մշակութային հասարակական կազմակերպություն-ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ ՀՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
1