Միջոցառումների ծրագրեր

2015 թվականի սեպտեմբների 25-ի կառավարության որոշմամբ ընդունված Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների 2015-2018թթ.-ի ծրագրի N 2 հավելվածով սահմանվել են 54 հակակոռուպցիոն միջոցառումներ՝ դրանց իրականացմանն ուղղված քայլերի հստակ ժամանակացույցով և պատասխանատու մարմիններով:


Հակակոռուպցիոն ոլորտներից որևէ մեկին հարցադրում ուղղելու համար օգտվեք «Դիմեք մեզ» կոճակից։