Հստակ չէ ՀՀ Ոստիկանության համակարգում աշխատանքի անցնելու ժամանակ սահմանվող փորձաշրջանի հաջողությամբ ավարտելու կամ տապալելու գնահատումը:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Ներկայացնել իրավական ակտի նախագիծ, որով կսահմանվեն ՀՀ ոստիկանության համակարգում աշխատանքի անցնելու համար պարտադիր համարվող փորձաշրջանի գնահատման չափանիշները: 2018 թ.-ի ապրիլ Ֆինանսավորում չի պահանջում 1.1

Գնահատման ցուցանիշները
1