ՀՀ ոստիկանության համակարգի աշխատակիցների սոցիալ-տնտեսական վիճակի ոչ բավարար մակարդակ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Ներդնել առանձին պաշտոններ զբաղեցնող ոստիկանների, մասնավորապես օպերլիազորների, հետաքննիչների, համայնքային և անչափահասների գործերով տեսուչների ծառայությանն առնչվող բջջային հեռախոսակապի ծախսերի մասնակի փոխհատուցման համակարգ: 2018թ. դեկտեմբեր ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ

Ֆինանսական գնահատականը
0.55

Գնահատման ցուցանիշները
1