Անձնագրային ծառայության սպասասրահներում հերթերի կանոնակարգման բացակայություն
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
ՀՀ անձնագրային և վիզաների վարչությունում և առավել ծանրաբեռնված տարածքային անձնագրային ծառայությունների սպասասրահներում տեղադրել հերթերը կանոնակարգող տերմինալներ: 2018 թ դեկտեմբեր ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ

Ֆինանսական գնահատականը
0.0

Գնահատման ցուցանիշները
1