ՀՀ-ում երթևեկության նշանների, գծանշումների, լուսացույցերի տեսանելիության ապահովման գործընթացում ֆինանսավորման աղբյուրների, պարբերականության, պատասխանատուների, Տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) և ՃՈ հարաբերակցության հստակ կանոնակարգման բացակայություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Մշակել ծրագիր` ՀՀ-ում երթևեկության նշանների, գծանշումների, լուսացույցերի տեղադրման, տեսանելիության ապահովման նպատակով օրենսդրությամբ սահմանված պետական ֆինանսավորման և դրանց նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների վերաբերյալ 2018թ սեպտեմբեր Ֆինանսավորում չի պահանջում 0.33

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: 37410 51-13-22

Էլ․ փոստ: ara.rostomyan@mta.gov.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Երևանի քաղաքապետարան

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: 37410 404040

Էլ․ փոստ: test@gmail.com

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1