ՀՀ անձնագրային և վիզաների վարչության գործառույթների վերաբերյալ բնակչության իրազեկման հստակ գործող, համակարգված տեղեկատվական համակարգի բացակայություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Ապահովել ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության վեբկայքի վերագործարկումն ու շահագործումը 2018թ. մարտ ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ

Ֆինանսական գնահատականը
0.0

Գնահատման ցուցանիշները
1