Կոռուպցիոն ռիսկեր երեխաներին մանկապարտեզ ընդունելու ժամանակ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Բոլոր մանկապարտեզների նախասրահներում փակցնել տեղեկատվություն ընդունելության կանոնների, ինչպես նաև համայնքային թեժ գծերի վերաբերյալ: 30.12.2018թ. Համայնքային բյուջե 1.17

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: 37410 51-13-22

Էլ․ փոստ: ara.rostomyan@mta.gov.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մարզպետարաններ

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443323

Էլ․ փոստ: asd@mail.com

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Քաղաքային համայնքներ (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443324

Էլ․ փոստ: ddd@dd.dd

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մանկապարտեզներ (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443325

Էլ․ փոստ: ee@ee.ee

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1