Կոռուպցիոն ռիսկեր մանկապարտեզների վարիչների, դաստիարակների աշխատանքի ընդունման գործընթացում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Աշխատանքի ընդունման միասնական չափանիշներ սահմանելու համար «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու միջոցով համապատասխան լիազորություն վերապահել կրթության պետական կառավարման լիազոր մարմնին: 30.12.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.83

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: 37410 51-13-22

Էլ․ փոստ: ara.rostomyan@mta.gov.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մարզպետարաններ

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443323

Էլ․ փոստ: asd@mail.com

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Քաղաքային համայնքներ (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443324

Էլ․ փոստ: ddd@dd.dd

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մշակել և ներդնել մանկապարտեզների վարիչների և դաստիարակների աշխատանքի ընդունման թափանցիկ և հրապարակային համակարգ, որը կներառի մրցույթի կազմակերպման, նրա մասին իրազեկման, մրցույթի իրականացման, վերահսկման և արդյունքների ամփոփման գործընթացը: 30.06.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.78

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: 37410 51-13-22

Էլ․ փոստ: ara.rostomyan@mta.gov.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մարզպետարաններ

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443323

Էլ․ փոստ: asd@mail.com

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Քաղաքային համայնքներ (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443324

Էլ․ փոստ: ddd@dd.dd

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1