Վարչական կոռուպցիա նախադպրոցական հաստատություններում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Մշակել մանկապարտեզների բյուջեների ձևավորման, կատարման, տարեկան և եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման ընդհանուր մեթոդաբանություն և ներդնել բոլոր համայնքներում: 31.08.2018թ 30.04.2018թ. 31.08.2018թ. 30.12.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: 37410 51-13-22

Էլ․ փոստ: ara.rostomyan@mta.gov.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մանկապարտեզների բյուջեներում նախատեսել անհրաժեշտ միջոցներ կենցաղային պարագաներ և գրենական պիտույքներ գնելու համար: 31.08.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.15

Գնահատման ցուցանիշները
Երևանի քաղաքապետարան

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: 37410 404040

Էլ․ փոստ: test@gmail.com

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մանկապարտեզների հաստատված բյուջեները, տարեկան և եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակել տվյալ համայնքի պաշտոնական կայքում: 30.04.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.34

Գնահատման ցուցանիշները
Քաղաքային համայնքներ (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443324

Էլ․ փոստ: ddd@dd.dd

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Օրենդրությամբ նախատեսել անկանխիկ նվիրատվության հնարավորություններ (գույքի նվիրատվությունը պետք է ստանա պայմանագրային և հաշվապահական ձևակերպում), ապահովելով այդ գործընթացի թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը: Օրենքով արգելել կանխիկ դրամի շրջանառությունը, կարգապահական պատասխանատվություն նախատեսելով արգելքը խախտած մանկապարտեզների աշխատակիցների համար: 31.08.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
Մարզպետարաններ

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443323

Էլ․ փոստ: asd@mail.com

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Յուրաքանչյուր եռամսյակ համայնքների կայքերում հրապարակել իրենց ենթակայության տակ գտնվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների պատասխանատվության ենթարկված աշխատակիցների թվաքանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 30.12.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.2

Գնահատման ցուցանիշները
1