Հակակոռուպցիոն դաստիարակության բացակայություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Նախադպրոցական հաստատություններում կազմակերպել տարիքին համապատասխան հակառուպցիոն բնույթի դասեր, հանդեսներ, խաղեր, բեմականացված ներկայացումներ, նկարչական մրցույթներ և այլն: 30.12.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.25

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: 37410 51-13-22

Էլ․ փոստ: ara.rostomyan@mta.gov.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Քաղաքային համայնքներ (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443324

Էլ․ փոստ: ddd@dd.dd

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1