Հանրակրթական հաստատությունները ենթարկվում են քաղաքական ուժերի ազդեցության, հատկապես նախընտրական շրջանում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Ընտրական օրենսգրքում և կրթության ոլորտը կանոնակարգող համապատասխան իրավական ակտերում ամրագրել դրույթներ, որոնք կարգելեն դպրոցների ղեկավար անձնակազմին և ուսուցիչներին աշխատանքային ժամերին զբաղվել քաղաքական քարոզչությամբ, կուսակցական գործունեությամբ, օգտագործել ուսումնական հաստատության տարածքը, գույքը, հեռախոսակապը, այլ ռեսուրսներն ի շահ կուսակցության: 30.12.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 0.8

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: 37410 59-41-57

Էլ․ փոստ: k.hakobyan@moj.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1