Շահերի բախում և կոռուպցիոն ռիսկեր մանկավարժական աշխատողների աշխատանքի վարձատրության, մասնագիտական առաջխաղացման և այլ ոլորտներում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Մշակել և ներդնել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների աշխատանքի վարձատրության, խրախուսման, վերապատրաստման, ատեստավորման և մասնագիտական առաջխաղացման նոր ընթացակարգեր՝ ապահովելով գործընթացի թափանցիկությունը: 30.10.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀԿ-եր և Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455663322

Էլ․ փոստ: asdf@gg.gg

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1