Դպրոցներում կրկնուսուցման և դրամահավաքության դրսևորումներ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Մշակել ու ներդնել էթիկայի նորմեր դպրոցների վարչական և մանկավարժական կազմի համար, որոնք կներառեն դասավանդողի կողմից իր սովորողին վճարովի կրթական ծառայությունների մատուցումը /կրկնուսուցումը/ արգելող դրույթներ: 30.12.2018թ. 30.12.2018թ. 30.12.2018թ. 30.12.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.39

Գնահատման ցուցանիշները
ՀԿ-եր և Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455663322

Էլ․ փոստ: asdf@gg.gg

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Դպրոցներ (համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455887744

Էլ․ փոստ: zzz@zz.xx

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Օրենսդրությամբ նախատեսել անկանխիկ նվիրատվության հնարավորություններ (գույքի նվիրատվությունը պետք է ստանա պայմանագրային և հաշվապահական ձևակերպում), ապահովելով այդ գործընթացի թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը: 30.12.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
Դպրոցներ (համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455887744

Էլ․ փոստ: zzz@zz.xx

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

ՀԿ-եր և Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455663322

Էլ․ փոստ: asdf@gg.gg

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Օրենսդրությամբ արգելել կանխիկ դրամի (այդ թվում աշխատավարձի) շրջանառությունը դպրոցներում, կարգապահական պատասխանատվություն նախատեսելով արգելքը խախտած աշխատակիցների համար: 30.12.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀԿ-եր և Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455663322

Էլ․ փոստ: asdf@gg.gg

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Դպրոցներ (համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455887744

Էլ․ փոստ: zzz@zz.xx

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Յուրաքանչյուր եռամսյակ դպրոցների կայքերում հրապարակել պատասխանատվության ենթարկված աշխատակիցների թվաքանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 30.12.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
Դպրոցներ (համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455887744

Էլ․ փոստ: zzz@zz.xx

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1