Մատուցվող բուժօգնության ծառայությունների արժեքը պետք է լինի տնտեսապես հիմնավորված:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման միջազգային փորձի ուսումնասիրում առնվազն ութ երկրում, որից առնվազն չորսը ԵՄ երկրներից: 2018թ. մայիսի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների (այդ թվում ծննդօգնության) գների հաշվարկման նոր մեթոդաբանության, հիմնված բժշկատնտեսագիտական ստանդարտների, շուկայական առողջ մրցակցության և ուսումնասիրված միջազգային փորձի վրա, մշակում ու ներդնում համապատասխան իրավական ակտով: 2018թ. սեպտեմբերի 30 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.5

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Բնակչության անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերի որոշ կատեգորիաների նկատմամբ կիրառել նաև համավճարի սկզբունքը՝ հիմքում դնելով անապահովության ցուցանիշը (Օրինակ՝ բուժծառայության անվճար լինելը սահմանել բաղդատված ձևով, կախված հիվանդի ընտանեկան եկամուտներից, մեկի համար սահմանելով 100 տոկոսանոց փոխհատուցում, մյուսի համար 40 տոկոս և այլն): 2018թ. ապրիլ 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.8

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Վերանայել «պատրոնաժ այց» հասկացությունը, սահմանել դրա անհրաժեշտության պայմանները, այցերի քանակը, սահմանել այդ ընթացքում մատուցվող ծառայությունների չափորոշիչները: 2018թ. մայիսի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.86

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1