Կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքները չեն պարունակում էթիկայի նորմերին վերաբերող դրույթներ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Էթիկայի նորմերին վերաբերող դրույթներ ամրագրել «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում: 30.12.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀԿ-եր և Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455663322

Էլ․ փոստ: asdf@gg.gg

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1