Բուժօգնության ծառայություններ մատուցելու գործընթացում ֆինանսական միջոցների շրջանառության ոչ բավարար թափանցիկություն :
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Համակարգի թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով առողջապահական կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների պարտադիր հրապարակման պահանջի ներդնում՝ համապատասխան իրավական ակտի ընդունմամբ: 2018թ. դեկտեմբերի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Առողջապահական կազմակերպություններում ֆինանսական հաշվետվողականության ՖՀՄՍ (IFRS) համակարգի ներդրում և մեկնարկում` համապատասխան իրավական ակտի ընդունմամբ: 2018թ. դեկտեմբերի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Պետպատվեր իրականցնող խոշոր բժշկական հաստատություններում պարտադիր տարեկան արտաքին աուդիտի անցկացման պահանջի ներդնում` համապատասխան իրավական ակտի ընդունմամբ: 2018թ. մայիսի 20 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 3.67

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Ներբուժհիմնարկային դրամաշրջանառության կատարելագործման և աշխատակազմի համար թափանցիկության ապահովման նպատակով՝ 1)Բուժհիմնարկներում տեղադրել գումարներ ընդունող ապարատներ, որոնք հնարավորություն կտան 24 ժամյա գրաֆիկով ընդունել բուժհիմնարկին փոխանցվող գումարները: Խստիվ արգելել ցանկացած կանխիկ դրամաշրջանառությունը բուժհիմնարկներում: Պատասխանատվություն սահմանել այն չկատարող հիմնարկի տնօրենի նկատմամբ: 2)Սահմանել հիվանդանոցների ընդունարանում հնարավոր բուժօգնության տրամադրման շրջանակը և կանոնակարգել նման դեպքում ֆինասական հատուցումները իրականացման կարգը համապատասխան իրավական ակտի ընդունմամբ: 2018թ. ապրիլի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Սահմանել ՀՀ կառավարության 04.03. 2004թ. թիվ 318-Ն որոշման 3-րդ հավելվածի 11-րդ կետով նախատեսված «առանձին դեպքերում» ձևակերպման հստակ չափանիշներ, որոնց դեպքում համավճարից ազատելու կամ համապատասխան զեղչված համավճար սահմանելու իրավասություն ունեցող բժշկական կազմակերպության կողմից ստեղծվող հանձնաժողովների գործունեությունը կդառնա ավելի օբյեկտիվ, և հանձնաժողովը կկայացնի իրավիճակին համապատասխան որոշում` ապահովելով այս հանձնաժողովի հասանելիությունն ու թափանցիկությունը: 2018թ. հունիսի 15 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Ապահովել համավճարով մատուցվող ծառայությունների գնացուցակի տեղադրումը տվյալ բժշկական կազմակերպության մուտքի մոտ՝ տեսանելի վայրում, ինչպես նաև բժշկական կազմակերպությունների կայքերում: 2018թ. հունիսի 15 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1