Բուհերում քաղաքական ազդեցության ռիսկեր:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
«Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքով փոփոխել բուհերի կառավարման խորհուրդների քանակական կազմը և համամասնությունը` նվազեցնելով հիմնադրի (գործադիր իշխանության) ներկայացվածությունը, միաժամանակ ավելացնելով բուհի ուղղվածության գործատուների թվաքականը: Օրենքով ամրագրել,քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձինք չեն կարող լինել խորհուրդի անդամ: 30.12.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 0.11

Գնահատման ցուցանիշները
1