Բարձրագույն կրթության ոլորտում ակադեմիական անազնվություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Ազգային գրադարանում սկսել Հայաստանում պաշտպանված բոլոր ատենախոսությունների, մագիստրո սական թեզերի և դիպլոմային ավարտական աշխատանքների էլեկտրոնային բազայի ստեղծման աշխատանքները: Միասնական ցանցի միջոցով հնարավոր կլինի պարզել համանման աշխատանքներ առկա են, թե ոչ, ինչպես նաև այն, թե տվյալ աշխատանքում առկա են գրագողության դրսևորումներ, թե ոչ և եթե այո, ապա քանի տոկոս են դրանք կազմում: 30.12.2018թ. (Աշխատանքների 20%-ը) 29.500.000 դրամ Օրենքով չնախատեսված այլ (ոչ բյուջետային) միջոցներ

Ֆինանսական գնահատականը
0.1

Գնահատման ցուցանիշները
Բուհ-եր (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37499887766

Էլ․ փոստ: xxx@xx.xx

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Իրավական ակտով սահմանել էլեկտրոնային բազայի կառավարման, աշխատանքների էլեկտրոնային տարբերակների տրամադրման, բազայում նրանց ներառման, գիտական աշխատանքների էլեկտրոնային տարբերակների չտրամադրման դեպքում պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգերը, բազայից պարտադիր կարգով օգտվելու դեպքերը: 30.10.2018թ. 29.500.000 դրամ Օրենքով չնախատեսված այլ (ոչ բյուջետային) միջոցներ 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
Ազգային գրադարան

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455443329

Էլ․ փոստ: ccc@cc.cc

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Բուհի ներքին իրավական ակտով սահմանել դիպլոմային ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի և ատենախոսությունների գրախոսության ներկայացման կարգը, որը կբացառի ուսանողի, ասպիրանտի կամ հայցորդի անմիջական շփումը գրախոսողի հետ՝ նախքան վերջինիս կողմից պաշտոնական կարծիքի ներկայացումը: 30.12.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.33

Գնահատման ցուցանիշները
Բուհ-եր (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37499887766

Էլ․ փոստ: xxx@xx.xx

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1