Կոռուպցիոն ռիսկեր բուհերի դասախոսների աշխատանքի ընդունման, առաջխաղացման, գործուղումներ մեկնելու ժամանակ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Մշակել կամ վերանայել բուհերի համապատասխան ներքին իրավական ակտերը (կանոնակարգերը, աշխատակարգերը, ընթացակարգերը) պրոֆեսորադասախոսական և վարչական աշխատակազմի աշխատանքի ընդունման, ազատման, առաջխաղացման, արտասահմանյան գործուղումներ մեկնելու գործընթաց ների վերաբերյալ: 30.12.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
Բուհ-եր (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37499887766

Էլ․ փոստ: xxx@xx.xx

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1