Էթիկայի կանոնների բացակայություն բարձրագույն կրթության ոլորտում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Էթիկայի նորմեր ամրագրել «Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքում, որոնք կանդրադառնան նաև շահերի բախմանը և քաղաքական զսպվածությանը բարձրագույն կրթության գործընթացի իրականացման ժամանակ: 30.11.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.32

Գնահատման ցուցանիշները
ՀԿ-եր և Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455663322

Էլ․ փոստ: asdf@gg.gg

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1