Կրթության ոլորտին հատկացվող ֆինանսական միջոցների բաշխման ու ծախսման, ոչ լիարժեք թափանցիկություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
«Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսել բուհերի կողմից բյուջեի ծախսերի և գնումների վերաբերյալ հաշվետվությունների թափանցիկության ապահովում` տեղադրելով դրանք իրենց կայքէջերում: 2. «Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսել դրույթ, որը կապահովի ուսանողական խորհուրդների ֆինանսական գործունեության հրապարակայնությունը: 30.12.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.21

Գնահատման ցուցանիշները
Բուհ-եր (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37499887766

Էլ․ փոստ: xxx@xx.xx

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

«Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսել դրույթ, որը կապահովի ուսանողական խորհուրդների ֆինանսական գործունեության հրապարակայնությունը: 30.12.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
Բուհ-եր (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37499887766

Էլ․ փոստ: xxx@xx.xx

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1