ՀՀ օրենսդրությամբ «Բժշկական սխալ» հասկացության բացակայություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Բժշկական ՍԽԱԼ և ՀԱՆՑԱՆՔ հասկացությունների հստակեցման և տարանջատման նպատակով միջազգային փորձի ուսումնասիրություն առնվազն ութ երկրում, որից առնվազն չորսը ԵՄ երկրներից: Համապատասխան առաջարկներով զեկույցի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: 2018թ. նոյեմբերի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.75

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Ուսումնասիրել բժիշկների մասնագիտական գործունեության ընթացքում առաջացող ռիսկերի ապահովագրության միջազգային փորձը առնվազն ութ երկրում, որից առնվազն չորսը ԵՄ երկրներից: ՀՀ ԿԲ-ի հետ համատեղ քննարկել դրա կիրառելի լինելը Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում, ինչպես նաև ֆինանսատնտեսական ազդեցությունը համակարգի, այդ թվում նաև բժիշկների եկամուտերի և ծախսերի վրա: Զեկույցի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: 2018թ. նոյեմբերի 30 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1