Հարկային և մաքսային ծառայողների գիտելիքների և հմտությունների բարելավում հակակոռուպցիոն և բարեխղճության ոլորտում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Իրականացնել հարկային և մաքսային ծառայողների հակակոռուպցիոն ընկալման նախնական թեսթավորում: Ապրիլի 30, 2018 թվական Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ

Ֆինանսական գնահատականը
1.13

Գնահատման ցուցանիշները
Ներդնել հակակոռուպցիոն և բարեխղճության ոլորտում հարկային և մաքսային ծառայողների գիտելիքների և հմտությունների բարելավմանն ուղղված պարտադիր վերապատրաստումների ծրագիր: Հունիս 30, 2018 թվական Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 5.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: 37410 59-41-57

Էլ․ փոստ: k.hakobyan@moj.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Անցկացնել առնվազն 8 ակադեմիական ժամ պարտադիր վերապատրաստումներ հակակոռուպցիոն և բարեխղճության թեմաներով: Սեպտեմբերի 30ից մինչև դեկտեմբերի 31, 2018 թվական Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ

Ֆինանսական գնահատականը
1.31

Գնահատման ցուցանիշները
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37499887755

Էլ․ փոստ: test@test.ru

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ և ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կենտրոնի կայքերում հրապարակել հակակոռուպցիոն և բարեխղճության ոլորտում հարկային և մաքսային ծառայողների գիտելիքների և հմտությունների բարելավմանն ուղղված պարտադիր վերապատրաստումների բովանդակային համատոռագրերը, ներառելով տեղեկություններ դասընթացավարների մասին: Սեպտեմբեր 30, 2018 թվական Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 3.67

Գնահատման ցուցանիշները
Համագործակցությամբ՝ ՔՀԿ-ների, բիզնես ասոցիացիաների ներկայացուցիչների

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37455667788

Էլ․ փոստ: aaa@mail.ru

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1