Պատշաճ հսկողության պակաս պարտադիր վերապատրաստումների և ատեստավորումների անցկացման գործընթացի նկատմամբ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի հրամանով ստեղծել մշտադիտարկման հանձնաժողով՝ ՊԵԿ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Հանձնաժողովը ընտրանքի միջոցով կմասնակցի և հսկողություն կիրականացնի պարտադիր վերապատրաստումների և ատեստավորումների նկատմամբ: Հունիս 30, 2018 թվական Ֆինանսավորում չի պահանջվում 1.17

Գնահատման ցուցանիշները
Հրավիրել ՔՀԿ ներկայացուցիչներին որպես դիտորդ ներկա գտնվել վերապատրաստման և ատեստավորումների դասընթացներին: Սեպտեմբեր 30, 2018 թվական Ֆինանսավորում չի պահանջվում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
1