Հակակոռուպցիոն Ռազմավարությունը


Հակակոռուպցիոն ռազմավարության գլխավոր նպատակը կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային չափանիշներն իրագործելու միջոցով Հայաստանում կոռուպցիայի պրոգրեսիվ և հետևողական նվազեցմանը նպաստելն է, պետական կառավարման մարմինների նկատմամբ զրոյական հանդուրժողականության սկզբունքի խթանումը:

          ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության հիմնական խնդիրը հանրային ծառայության ոլորտում կոռուպցիայի կանխարգելմանը, կոռուպցիոն վարքագծի համար պատասխանատվության համարժեք միջոցների սահմանմանը, կոռուպցիոն վարքագծի դրսևորումների արդյունավետ քննությանը և հանրային վստահության բարձրացմանն ուղղված միջոցների համալիր կիրառումն է և այն ուղղված է բարեխիղճ և պատասխանատու պաշտոնյաների միջոցով կոռուպցիայի մակարդակի և տարածվածության նվազեցմանը:

 Համաձայն 2015 թվականի N 1141-Ն կառավարության որոշման` ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը վերը նշված խնդիրն իրականացնում է թիրախային չորս ոլորտում՝ առողջապահության, կրթության, պետական եկամուտների հավաքագրման, ոստիկանության կողմից քաղաքացիներին ծառայությունների մատուցման:

Հակակոռուպցիոն ոլորտներից որևէ մեկին հարցադրում ուղղելու համար օգտվեք «Դիմեք մեզ» կոճակից։