Ուսումնասիրել հսկվող ապրանքների փորձաքննության իրականացման ժամկետների կրճատման հնարավորությունը
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը