Ստեղծել «Գործարքի արժեք» մեթոդի կիրառման արագ արձագանքման խումբ՝ հնարավորության դեպքում ներգրավելով բիզնեսի շահերը ներկայացողներ կազմակերպությունների
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը
«Գործարքի գնի» մեթոդի կիրառման արագ արձագանքման խմբի ստեղծման մասին իրավական ակտի նախագծի մշակման ժամկետը օր 2018-06-30 2018-06-30
Իրավական ակտի նախագծի վերաբերյալ անցկացված քննարկումների թիվը հատ 5 5
Քննարկումներին մասնակցած անձանց թիվը մարդ 15 15
Իրավական ակտը սահմանում է արագ արձագանքման խմբի. Կազմավորման ընթացակարգը 0 80
Իրավական ակտը սահմանում է արագ արձագանքման խմբի. Իրավասությունները և պարտավորությունները 0 80
Իրավական ակտը սահմանում է արագ արձագանքման խմբի. Աշխատանքի արդյունքների հրապարակման ընթացակարգը 0 80