ԵՏՄ և ՀՀ ներքին օրենսդրության պրոցեդուրալ կարգավորումների հիման վրա բարելավել ՊԵԿ ներքին բիզնես գործընթացների կարգավորվումները
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը