Հաշվետվություններ


Այս էջում ներկայացված են հաշվետվությունները

ANNUAL BRIEF REPORT ON THE COURSE OF IMPLEMENTATION OF ACTIONS FOR 2018 ENVISAGED BY 2015-2018 ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION STRATEGY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Տարեկան ամփոփ հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության 2015-2018 թվականների միջոցառումների ծրագրով նախատեսված 2018 թվականի միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ

SUMMARY INFORMATION ON THE COURSE OF IMPLEMENTATION OF MEASURES FOR 2017 PROVIDED FOR BY THE ACTION PLAN FOR 2015-2018 OF THE ANTI-CORRUPTION STRATEGY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015-2018 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության 2016 թվականի ընթացքում իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն միասնական ձևաչափով

Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության 2016 թվականի ընթացքում իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 2016թ. հակակոռուպցիոն միջոցառումների կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ հանրային խորհրդում 2016 թվականի ապրիլի 29-ին տեղի ունեցած ՀԽ լիագումար նիստում քննարկված հարցերի և կայացված եզրակացության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Ամփոփ տեղեկատվություն Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 2015 թ և 2015-2016 թթ. հակակոռուպցիոն միջոցառումների կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվություն
Հակակոռուպցիոն ոլորտներից որևէ մեկին հարցադրում ուղղելու համար օգտվեք «Դիմեք մեզ» կոճակից։